KALENDARZ SZKOLNY

 NA ROK SZKOLNY 20010/2011

 

ORGANIZACJA  ROKU  SZKOLNEGO

Zadania

Termin

Odpowiedzialny

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.20010r.

Anetta Kędziora
Irmina Fras

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31.12.2010r.

 

Ferie zimowe

14 – 27.02.2011r.

 

Sprawdzian szóstoklasisty

5.04.2011r.

dyrektor

Wiosenna przerwa świąteczna

21 – 26.04.2011r.

 

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2011r.

Agnieszka Luto
Magdalena Jarmolińska

Ferie letnie

25.06. – 31.08.2011r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć

2.05.2011r.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć
(odpracowany w wolną sobotę 20.11.2010r.)

12.11.2010r.

 

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

Zebranie rozpoczynające rok szkolny

15.09.2010r.

dyrektor
wychowawcy klas

Plenarne zebrania trójek klasowych

15.09.2010r.
20.04.2011r.

dyrektor

Zebranie śródokresowe

3.11.2010r.

wychowawcy klas

Wywiadówka za I semestr

19.01.2011r.

wychowawcy klas

Zebranie śródokresowe
podsumowujące rok szkolny

20.04.2011r.

dyrektor
wychowawcy klas

Dyżury nauczycieli

8.12.2010r.
11.05.2011r.

nauczyciele przedmiotowi

POSIEDZENIA  RAD  PEDAGOGICZNYCH

plenarnych

26, 31.08.2010r.
2.02.2011r.
21.06.2011r.

dyrektor

organizacyjnych

13.09.2010r.

dyrektor

szkoleniowych

październik 2010r.
marzec, maj 2011r.

lider WCDN

klasyfikacyjnych

12.01.2011r.
15.06.2011r.

dyrektor

SPOTKANIA  DYREKTORA

spotkania dyrektora z Radą Rodziców

15.09.2009r.
20.04.2010r.

dyrektor
przewodniczący
Rady Rodziców

spotkania dyrektora
z Samorządem Uczniowskim

październik 2010r.
maj 2011r.

dyrektor
opiekun
Samorządu Uczniowskiego

APELE  SZKOLNE

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2010r.

Anetta Kędziora
Magdalena Krawczyk

Święto Niepodległości

8.11.2010r.

Bolesław Chaszczewicz

Konstytucja 3- Maja

9.05.2011r.

Bolesław Chaszczewicz

porządkowe

według potrzeb

dyrektor

UROCZYSTOŚCI  SZKOLNE

Sprzątanie Świata

16.09.2010r.

Teresa Giza

Pasowanie uczniów klasy I

15.10.2010r.

Lucyna Ludwiczak-Bugaj

Demokratyczne wybory do  Samorządu Szkolnego

30.09.2010r.

Agnieszka Luto
Anna Ruszczak

Dzień Papieski

18.10.2010r.

ks. Zbigniew Kowal

Dzień Życzliwości

20.11.2010r.

Anna Ruszczak

Zabawa Andrzejkowa

25.11.2010r.

wychowawcy klas

Poranek kolęd

22.12.2010r.

ks. Zbigniew Kowal
Izabela Trojanowska
Ewa Bronkowska

Zabawa karnawałowa

styczeń 2011r.

wychowawcy klas

Poferyjne powitanie szkoły

28.02.2011r.

Anna Ruszczak

Dzień wiosny

18.03.2011r.

wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski

Dzień Ziemi

20.04.2011r.

Dorota Mączka
Ewa Woźniak

Nadanie imienia szkole

maj 2011r.

Lucyna Ludwiczak-Bugaj

Dzień Matki

26.05.2011r.

wychowawcy klas 0 – III

Sport z uśmiechem - Dzień sportu

1.06.2011r.

Magdalena Krawczyk

Festiwal Piosenki Dziecięcej

maj 2011r.

Izabela Trojanowska

KONKURSY

Konkurs Interdyscyplinarny „zDolny Ślązaczek”

październik 2010r.

Janina Marynowska

Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

6.12.2010r.

Magdalena Jarmolińska

Szkolny Konkurs Recytatorski  klas IV-VI

6.12.2010r.

Agnieszka Luto

Szkolny Konkurs Literacki

10.11.2010r.

Agnieszka Luto

Konkuts Matematyczny  ALFIK

24.11.2010r.

Janina Marynowska

Konkurs Logicznego Myślenia  GENIUS LOGICUS

grudzień 2010r.
kwiecień 2011r.

Lucyna Ludwiczak-Bugaj

Konkurs Humanistyczny

15.12.2010r.

Agnieszka Luto

Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

22.12.2010r.

Ewa Bronkowska
Barbara Porębska

Konkurs Matematyczny „Mat”

12.01.2011r.

Janina Marynowska

Gminny Konkurs Ortograficzny 

dla kl. I-III i kl. IV – VI

luty 2011r.
maj 2011r.

Magdalena Jarmolińska
Agnieszka Luto

Konkurs Matematyczny  KANGUR

marzec 2011r.

Janina Marynowska

Szkolny Konkurs Plastyczny – Palma Wielkanocna

15.04.2010r.

Ewa Bronkowska
Barbara Porębska

Dolnośląskie Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia

kwiecień 2010r.

Edyta Pierz

Wrocławski Turniej Młodych Matematyków

luty 2011r.

Janina Marynowska

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

maj 2011r.

Irmina Fras
Izabela Trojanowska

Konkurs Języka Angielskiego

8.12.2010R.

Irmina Fras

Prewencja  „Pomagajmy sobie wzajemnie”

kwiecień 2011r.

Magdalena Krawczyk

zawody sportowe

zgodnie z terminarzem

Magdalena Krawczyk

 

Strona główna